Archiv rubriky: Videospot

Videospot hotové stavby

Video a videospot je obecně výborným marketingovým nástrojem. Je jednodušší sledovat video a pít kávu, než číst obšírný text. Jak toto zapadá do kontextu kamerových dohledů? Celý proces sledování stavby a výsledný časosběr lze doplnit o videospot hotové stavby. Když se takový videospot provede s časovým odstupem a stavba je již zcela hotova a využívána investorem. Lze pak krásně ukázat potencionálním zákazníkům, jak může vypadat jejich budoucí bydlení. Videospot nebo videoprohlídka hotové stavby může mít více podob. Záleží samozřejmě na režisérovi spot jak jej pojme. Příklad videospotu dokončeného domu:

Je samozřejmě důležité, jak bude videospot dlouhý. Toto je příklad delšího spotu. Vzhledem k otmu, že stavební společnost tvoří takových spotů více, může si dovolit hrát si s délkou jednotlivých videí. (zdroj: www.kamerovydohled.cz)