Kdo kamerový dohled využije

Využití kamerového dohledu v oboru stavebnictví je především pro stavební společnosti, stavební dozory a majitele budoucích objektů. Všichni účastníci stavebních procesů využijí kamerový dohled ke sledování postupu prací, ke kontrole hodin vykázaných pracovníky, ke kontrole zavážení materiálu. To vše z pohodlí kanceláře nebo domova a stále má možnost věnovat se dalším pracovním činnostem.

Využitím kamerového dohledu stavby každý zvyšuje svoji i firemní efektivitu.

Návratnost kamerového systému je tedy nejen ve vetší a častější kontrole nad stavbou, ale i v menší nutnosti na stavbu dojíždět a investice do kamerového dohledu se vrací ve zvýšené kvalitě staveb, v ušetřeném čase, v ušetřeném palivu a navíc lze pořízené záběry  dále marketingově využít.

Nejednou se živý náhled na stavbu využívá pro přímou konzultaci například s projektantem nebo technickým dozorem, který tak může včas „zachytit“ vznikající problém.